Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

Tết này đi đâu?

Hãy để Happy Vivu thiết kế cho bạn chuyến đi tuyệt vời nhất

Du lịch khám phá

Du lịch tâm linh

Du lịch nghỉ dưỡng

Tư vấn 1-1, 100% miễn phí Đăng ký ngay

CHÙM ĐIỂM ĐẾN MIỀN BẮC

ĐẶT TOUR NGAY

HVU05 - CAO BẰNG - BA BỂ

01, 03/01/2021

3N2Đ

Hà Nội

1

STT

Mã tour

Ngày khởi hành

Giá Tour

2.390K

HVU05 - CAO BẰNG - BA BỂ

14, 16/02/2021
(Mùng 03 - 05 Tết âm lịch)

2.450K

2.690K

1.450K

1.590K

1.690K

2.100K

1.750K

2.990K

2.650K

2.490K

HVU05 - HÀ GIANG

14, 16/02/2021
(Mùng 03 - 05 Tết âm lịch)

HVU05 - HÀ GIANG

01, 03/01/2021

HVU05 - MỘC CHÂU

02, 03/01/2021

HVU05 - MỘC CHÂU

HVU05 - MỘC CHÂU

13, 14, 15/02/2021
(Mùng 02, 03, 04 tết âm lịch)

HVU05 - SAPA

HVU05 - SAPA

HVU05 - SAPA

HVU05 - SAPA

13, 14, 15/02/2021
(Mùng 02, 03, 04 tết âm lịch)

13, 14, 15/02/2021
(Mùng 02, 03, 04 tết âm lịch)

02, 03/01/2021

13, 14/02/2021
(Mùng 02, 03, 04 tết âm lịch)

01, 03/01/2020

HVU101 - HCM - SAPA

13, 14/02/2021
(Mùng 02, 03 Tết âm lịch)

7.880K

HVU101 - HCM - BA BỂ BẢN GIỐC

12, 13/02/2021
(Mùng 01, 02 Tết âm lịch)

8.750K

HVU101 - HCM - ĐIỆN BIÊN - SƠN LA

12, 13/02/2021
(Mùng 01, 02 Tết âm lịch)

8.750K

HVU101 - HCM - HÀ GIANG - BA BỂ BẢN GIỐC

12, 13, 14/02/2021
(Mùng 01, 02, 03 Tết âm lịch)

9.650K

HVU101 - HCM - HÀ GIANG - BA BỂ BẢN GIỐC

18/02/2021
(Mùng 07 Tết âm lịch)

7.950K

HVU101 - HCM - HÀ GIANG - SÔNG NHO QUẾ

12, 13, 14/02/2021
(Mùng 01, 02, 03 Tết âm lịch)

7.650K

HVU08 - SAPA - CÁT CÁT - FANSIPAN - ĐỀN MẪU LÀO CAI (thứ 6 hàng tuần)

19, 26/02/2021
5, 12, 19, 26/03/2021
2, 9, 16, 23/04/2021

2.390K

HVU08 - SAPA - CÁT CÁT- FANSIPAN - ĐỀN MẪU LÀO CAI

13, 14/02/2021
(Mùng 02, 03 Tết)

2.990K

HVU12 - YÊN MINH - ĐỒNG VĂN

13, 14/02/2021
(Mùng 02, 03 Tết)

2.440K

HVU12 - MỘC CHÂU - TÀ XÙA

14, 15/02/2021
(Mùng 03, 04 Tết âm lịch)

1.690K

HVU12 - MỘC CHÂU

14/02/2021
(Mùng 03 Tết âm lịch)

1.660K

HVU12 - MAI CHÂU - PÙ LUÔNG

14/02/2021
(Mùng 03 Tết âm lịch)

1.760K

HVU101 - HÀ NỘI - NINH BINH

14, 15, 16, 17, 18/02/2021
(Mùng 03, 04, 05, 06, 07 Tết âm lịch)

980K

HVU101 - HÀ NỘI - HÀ GIANG - SÔNG NHO QUẾ

12, 13, 14, 18/02/2021
(Mùng 01, 02, 03, 07 Tết âm lịch)

3.380K

HVU101 - HÀ NỘI - MÙ CANG CHẢI - SAPA

13, 14/02/2021
(Mùng 02, 03 Tết âm lịch)

2.880K

HVU101 - HÀ NỘI - MỘC CHÂU

13, 14, 15/02/2021
(Mùng 02, 03, 04 Tết âm lịch)

1.630K

HVU101 - HÀ NỘI - TÀ XÙA

14, 15/02/2021
(Mùng 03, 04 Tết âm lịch)

1.830K

HVU101 - HÀ NỘI - MỘC CHÂU - ĐIỆN BIÊN - SAPA

12, 13, 14, 18/02/2021
(Mùng 01, 02, 03, 07 Tết âm lịch)

4.880K

HVU101 - HÀ NỘI - HÀ NAM

14, 15, 16, 17, 18/02/2021
(Mùng 03, 04, 05, 06, 07 Tết âm lịch)

880K

HVU101 - HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN - SƠN LA

13, 14/02/2021
(Mùng 02, 03 Tết âm lịch)

2.680K

HVU101 - HÀ NỘI - SAPA

13, 14/02/2021
(Mùng 02, 03 Tết âm lịch)

3.250K

HVU101 - HÀ NỘI - HÀ GIANG

13, 14, 19/02/2021
(Mùng 02, 03, 08 Tết âm lịch)

2.680K

HVU101 - HÀ NỘI - HÀ GIANG - BA BỂ BẢN GIỐC

12, 13, 14, 17/02/2021
(Mùng 01, 02, 03, 06 Tết âm lịch)

4.980K

HVU101 - HÀ NỘI - BA BỂ BẢN GIỐC

13, 14/02/2021
(Mùng 02, 03 Tết âm lịch)

2.680K

HVU101 - HCM - MÙ CANG CHẢI - SAPA

12, 13/02/2021
(Mùng 01, 02 Tết âm lịch)

8.950K

HVU101 - HCM -MỘC CHÂU

12, 13, 14/02/2021
(Mùng 01, 02, 03 Tết âm lịch)

6.950K

HVU101 - HCM - TÀ XÙA

13, 14/02/2021
(Mùng 02, 03 Tết âm lịch)

7.150K

HVU101 - HCM - MỘC CHÂU - ĐIỆN BIÊN - SAPA

18/02/2021
(Mùng 07 Tết âm lịch)

7.450K

HVU101 - HCM - MỘC CHÂU - ĐIỆN BIÊN - SAPA

12, 13/02/2021
(Mùng 01, 02 Tết âm lịch)

8.450K

HVU101 - HCM - HÀ GIANG

18/02/2021
(Mùng 07 Tết âm lịch)

6.450K

HVU101 - HCM - HÀ GIANG

12, 13/02/2021
(Mùng 01, 02 Tết âm lịch)

8.750K

HVU101 - HCM - HÀ GIANG - SÔNG NHO QUẾ

18/02/2021
(Mùng 07 Tết âm lịch)

6.950K

Xuất phát

Thời gian

3N2Đ

3N2Đ

3N2Đ

2N1Đ

2N1Đ

2N1Đ

2N1Đ

2N1Đ

3N2Đ

3N2Đ

3N2Đ

4N4Đ

4N4Đ

5N4Đ

5N4Đ

4N3Đ

3N2Đ

3N2Đ

3N2Đ

2N1Đ

2N1Đ

2N1Đ

1 ngày

4N3Đ

3N2Đ

2N1Đ

2N1Đ

4N3Đ

1 ngày

3N2Đ

3N2Đ

3N2Đ

5N4Đ

3N2Đ

4N4Đ

3N3Đ

3N3Đ

4N3Đ

4N3Đ

4N4Đ

4N4Đ

4N3Đ

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

HCM

HCM

HCM

HCM

HCM

HCM

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

HCM

HCM

HCM

HCM

HCM

HCM

HCM

HCM

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

44

HVU08 - SAPA - CÁT CÁT - FANSIPAN - ĐỀN MẪU LÀO CAI (thứ 6 hàng tuần)

Hà Nội

3N2Đ

30/04/2021

2.990K

47

HVU15 - Y TÝ

Hà Nội

2N2Đ

Đêm thứ 7 hàng tuần

2.590K

48

HVU17 - DL - CAO BẰNG - BẮC KẠN

Hà Nội

3N2Đ

01/01/2021

2.390K

49

HVU17 - DL - CAO BẰNG - BẮC KẠN

Hà Nội

3N2Đ

14/02/2021
(Mùng 03 Tết âm lịch)

2.450K

50

HVU17 - DL - HÀ GIANG

Hà Nội

3N2Đ

01/01/2021

2.490K

51

HVU17 - DL - HÀ GIANG

Hà Nội

3N2Đ

14/02/2021
(Mùng 03 Tết âm lịch)

2.690K

52

HVU17 - DL - MỘC CHÂU

Hà Nội

2N1Đ

02/01/2021

1.450K

53

HVU17 - DL - MỘC CHÂU - KHÁCH SẠN 3*

Hà Nội

2N1Đ

13, 14, 15/02/2021
(Mùng 02, 03, 04 Tết âm lịch)

1.590K

54

HVU17 - DL - MỘC CHÂU - KHÁCH SẠN 4*

Hà Nội

2N1Đ

13, 14, 15/02/2021
(Mùng 02, 03, 04 Tết âm lịch)

1.690K

55

HVU17 - DL - SAPA

Hà Nội

3N2Đ

01/01/2021

2.650K

56

HVU17 - DL_SAPA

Hà Nội

3N2Đ

12, 14, 15/02/2021
(Mùng 01, 03, 04 Tết âm lịch)

2.990K

57

HVU17 - HN - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN

Hà Nội

3N2Đ

11, 12, 13/02/2021
(Mùng 30, 01, 02 Tết âm lịch)

2.690K

45

HVU15 -  Y TÝ - LẢO THẨN

Hà Nội

3N3Đ

Đêm thứ 5 hàng tuần

3.500K

46

HVU15 - LEO NÚI Y TÝ - LẢO THẨN

Hà Nội

3N2Đ

Đêm thứ 6 hàng tuần

3.990K

CHÙM ĐIỂM ĐẾN MIỀN TRUNG

HVU05 - HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG

13,14, 15, 16/02/2021
(Mùng 02, 03, 04, 05 Tết âm lịch)

ĐẶT TOUR NGAY

4N3Đ

Hà Nội

01

STT

Mã tour

Ngày khởi hành

Giá Tour

5.590K

HVU10 - ĐÀ LẠT - NHA TRANG

Ngày 13, 14, 15/02/2021
(Mùng 02, 03, 04 Tết âm lịch)

8.590K

8.990K

7.990K

7.990K

8.290K

7.990K

7.790K

6.990K

6.990K

6.990K

HVU10 - ĐÀ LẠT - NHA TRANG 

Ngày 14/02/2021
(Mùng 03 Tết âm lịch)

HVU10 - ĐÀ LẠT

14, 15/02/2021
(Mùng 03,04 Tết âm lịch)

HVU10 - ĐÀ LẠT

13/02/2021 (Mùng 02 Tết âm lịch)

HVU10 - HẢI PHÒNG - PHÚ QUỐC

HVU10 - HẢI PHÒNG - ĐÀ LẠT - NHA TRANG

13/02/2021 (Mùng 02 Tết âm lịch)

HVU10 - NHA TRANG

HVU10 - QUY NHƠN - PHÚ YÊN

HVU10 - QUY NHƠN - PHÚ YÊN

HVU10 - SÀI GÒN - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU

12/02/2021
(Mùng 01 Tết âm lịch)

13/02/2021
(Mùng 02 Tết âm lịch)

13/02/2021
(Mùng 02 Tết âm lịch)

13, 14, 15/02/2021
(Mùng 02, 03, 04 Tết âm lịch)

13, 14/02/2021
(Mùng 02, 03 Tết âm lịch)

HVU10 - TÂY NGUYÊN

13, 14/02/2021
(Mùng 02, 03 Tết âm lịch)

7.990K

HVU14 - TDDL - ĐÀ LẠT - NHA TRANG

15/02/2021
(Mùng 04 Tết âm lịch)

9.390K

HVU14 - TDDL - ĐÀ LẠT - NHA TRANG

16/02/2021
(Mùng 05 Tết âm lịch)

8.990K

HVU14 - TDDL - ĐÀ LẠT

13/02/2021
(Mùng 02 Tết âm lịch)

6.890K

HVU14 - TDDL - ĐÀ LẠT

15/02/2021
(Mùng 04 Tết âm lịch)

7.290K

HVU14 - TDDL. QUY NHƠN - PHÚ YÊN

30/12/2020

5.990K

HVU14 - TDDL. QUY NHƠN - PHÚ YÊN

16/02/2021
(Mùng 05 Tết âm lịch)

6.990K

Xuất phát

Thời gian

4N3Đ

4N3Đ

3N2Đ

4N3Đ

4N3Đ

4N3Đ

4N3Đ

4N3Đ

4N3Đ

4N3Đ

4N3Đ

5N4Đ

5N4Đ

3N2Đ

3N2Đ

4N3Đ

4N3Đ

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hải Phòng

Hải Phòng

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

HCM

HCM

HCM

HCM

HCM

HCM

HCM

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CHÙM ĐIỂM ĐẾN MIỀN NAM

HVU05 - ĐL CẦN THƠ - MIẾU BÀ CHÚA XỨ - CÔN ĐẢO

14/02/2021
(Mùng 03 Tết âm lịch)

ĐẶT TOUR NGAY

4N3Đ

Hà Nội

01

STT

Mã tour

Ngày khởi hành

Giá Tour

9.390K

HVU05 - ĐL - CÔN ĐẢO

12/02/2021
(Mùng 01 Tết âm lịch)

8.190K

8.190K

8.990K

8.590K

5.990K

6.900K

7.190K

6.900K

HVU05 - ĐL - CÔN ĐẢO

13/02/2021
(Mùng 2 Tết âm lịch)

HVU10 - HÀ NỘI - PHÚ QUỐC

12, 13, 14, 15/02/2021
(Mùng 01, 02, 03, 04 Tết âm lịch)

HVU10 - HÀ NỘI - PHÚ QUỐC

12, 13, 14, 15/02/2021
(Mùng 01, 02, 03, 04 Tết âm lịch)

HVU13 - PHÚ QUỐC

HVU13 - PHÚ QUỐC

HVU13 - PHÚ QUỐC

HVU13 - PHÚ QUỐC

12/02/2021
(Mùng 01 Tết âm lịch)

13/02/2021
(Mùng 02 Tết âm lịch)

13/02/2021
(Mùng 02 tết âm lịch)

14/02/2021
(Mùng 03 Tết âm lịch)

HVU13 - PHÚ QUỐC

15/02/2021
(Mùng 04 Tết âm lịch)

5.990K

HVU13 - PHÚ QUỐC

12/02/2021
(Mùng 01 Tết âm lịch)

6.990K

HVU13 - PHÚ QUỐC

13/02/2021
(Mùng 02 Tết âm lịch)

7.590K

HVU13 - PHÚ QUỐC

13/02/2021
(Mùng 02 Tết âm lịch)

6.990K

HVU13 - PHÚ QUỐC

15/02/2021
(Mùng 04 Tết âm lịch)

6.290K

HVU14 - HÀ NỘI - PHÚ QUỐC

30/12/2020

4.890K

HVU14 - TDDL. MIỀN TÂY - CÀ MAU

13/02/2021
(Mùng 02 Tết âm lịch)

7.290K

HVU14 - TDDL. MIỀN TÂY - CÀ MAU

31/12/2020

7.390K

HVU14 - TDDL. MIỀN TÂY - CÀ MAU

23/12/2020

5.690K

HVU14 - HÀ NỘI - PHÚ QUỐC

13/02/2021
(Mùng 02 Tết âm lịch)

7.290K

Xuất phát

Thời gian

3N2Đ

3N2Đ

4N3Đ

4N3Đ

3N2Đ

3N2Đ

3N2Đ

3N2Đ

3N2Đ

4N3Đ

4N3Đ

4N3Đ

4N3Đ

4N3Đ

4N3Đ

4N4Đ

4N4Đ

4N3Đ

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

02

03

8.390K

HVU05 - HV - PHÚ QUỐC

13/02/2021
(Mùng 02 Tết âm lịch)

4N3Đ

Hà Nội

04

06

07

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

23

22

21

20

6.990K

HVU10 - HÀ NỘI - SÀI GÒN - VŨNG TÀU - MŨI NÉ

13/02/2021
(Mùng 02 Tết âm lịch)

4N3Đ

Hà Nội

08

6.990K

HVU10 - SG - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU

13, 14/02/2021
(Mùng 02, 03 Tết âm lịch)

4N3Đ

Hà Nội

09

7.990K

HVU10 - HẢI PHÒNG - PHÚ QUỐC

13/02/2021
(Mùng 02 Tết âm lịch)

4N3Đ

Hà Nội

05

HVU06 - TOUR GHÉP TẾT PHÚ QUỐC 3N2Đ - KHÁCH SẠN 2*

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/02/2020
(Mùng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Tết âm lịch)

1.890K

3N2Đ

Hà Nội

25

HVU06 - TOUR GHÉP TẾT PHÚ QUỐC 3N2Đ - KHÁCH SẠN 3*

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/02/2020
(Mùng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Tết âm lịch)

2.029K

3N2Đ

Hà Nội

26

HVU06 - TOUR GHÉP TẾT PHÚ QUỐC 3N2Đ - RESORT 3*

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/02/2020
(Mùng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Tết âm lịch)

2.250K

3N2Đ

Hà Nội

27

HVU06 - TOUR GHÉP TẾT PHÚ QUỐC 3N2Đ - LAND KHÔNG PHÒNG

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/02/2020
(Mùng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Tết âm lịch)

1.259K

3N2Đ

Hà Nội

29

HVU06 - TOUR GHÉP TẾT PHÚ QUỐC 4N3Đ - KHÁCH SẠN 2*

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/02/2020
(Mùng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Tết âm lịch)

2.590K

4N3Đ

Hà Nội

30

HVU06 - TOUR GHÉP TẾT PHÚ QUỐC 4N3Đ - KHÁCH SẠN 3*

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/02/2020
(Mùng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Tết âm lịch)

2.890K

4N3Đ

Hà Nội

31

HVU06 - TOUR GHÉP TẾT PHÚ QUỐC 3N2Đ - RESORT 4*

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/02/2020
(Mùng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Tết âm lịch)

2.619K

3N2Đ

Hà Nội

28

HVU14 - TDDL. MIỀN TÂY - CÀ MAU

16/02/2021
(Mùng 05 Tết âm lịch)

7.590K

4N3Đ

Hà Nội

24

HVU06 - TOUR GHÉP TẾT PHÚ QUỐC 4N3Đ - RESORT 3*

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/02/2020
(Mùng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Tết âm lịch)

2.969K

4N3Đ

Hà Nội

32

HVU06 - TOUR GHÉP TẾT PHÚ QUỐC 4N3Đ - RESORT 4*

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/02/2020
(Mùng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Tết âm lịch)

3.779K

4N3Đ

Hà Nội

33

HVU06 - TOUR GHÉP TẾT PHÚ QUỐC 4N3Đ - LAND KHÔNG PHÒNG

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/02/2020
(Mùng 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Tết âm lịch)

1.839K

4N3Đ

Hà Nội

34

HVU05 - l. CẦN THƠ - CÔN ĐẢO - KÍCH CẦU T11, T12

14, 21/11/2021

6.290K

4N3Đ

Hà Nội

35

HVU05 - l. CẦN THƠ - CÔN ĐẢO - KÍCH CẦU T11, T12 

5, 12, 19, 26/12/2020

6.290K

4N3Đ

Hà Nội

36

HVU05 - L. CẦN THƠ - CÔN ĐẢO

25/11/2020

7.190K

4N3Đ

Hà Nội

37

HVU05 - L. CẦN THƠ - CÔN ĐẢO

02/12/2020

7.190K

4N3Đ

Hà Nội

38

HVU07 - CON DAO 3N - QH (HN&HP) - Grouptour - VN - SGCĐ Resort 

16, 23/11/2020

6.390K

3N2Đ

Hà Nội

41

HVU07 - CON DAO 3N - QH (HN&HP) - Grouptour - VN - KHÁCH SẠN 2*

21, 28/12/2020

5.660K

3N2Đ

Hà Nội

42

HVU07 - CON DAO 3N - QH (HN&HP) - Grouptour - VN  - SGCĐ Resort

21, 28/12/2020

6.390K

3N2Đ

Hà Nội

44

HVU10 - CT - CÔN ĐẢO

15, 16, 17, 18/11/2020
6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29/12/2020

5.390K

3N2Đ

Hà Nội

45

HVU10 - CT - CÔN ĐẢO

07, 14, 21, 28/11/2020
05, 12, 19, 27/12/2020

5.990K

3N2Đ

Hà Nội

46

HVU08 - CON DAO 3N2D -GROUP

1, 8, 15, 22, 29/11/2020
6,13, 20, 27/12/2020

5.850K

3N2Đ

Hà Nội

47

HVU09 - ĐÀ NẴNG - CÔN ĐẢO

04, 18, 25/11/2020

5.199K

3N2Đ

Hà Nội

49

HVU09 - ĐÀ NẴNG - CÔN ĐẢO

07/12/2020

4.599K

3N2Đ

Hà Nội

50

HVU09 - ĐÀ NẴNG - CÔN ĐẢO

01, 08, 15/01/2021

5.499K

3N2Đ

Hà Nội

51

HVU09 - ĐÀ NẴNG - CÔN ĐẢO

07, 14, 18/01/2021

5.199K

3N2Đ

Hà Nội

52

HVU09 - ĐÀ NẴNG - CÔN ĐẢO

11/02/2021

5.199K

3N2Đ

Hà Nội

53

HVU09 - ĐÀ NẴNG - CÔN ĐẢO

12, 13, 14, 15, 18, 19/02/2021
(Mùng 01, 02, 03, 04, 07, 08 Tết âm lịch)

6.499K

3N2Đ

Hà Nội

54

HVU09 - ĐÀ NẴNG - CÔN ĐẢO

05, 19/03/2021

5.499K

3N2Đ

Hà Nội

56

HVU09 - ĐÀ NẴNG - CÔN ĐẢO

04, 08, 18/03/2021

5.199K

3N2Đ

Hà Nội

55

HVU09 - ĐÀ NẴNG - CÔN ĐẢO

27/11/2020

5.199K

3N2Đ

Hà Nội

48

HVU07 - CON DAO 3N - QH (HN&HP) - Grouptour - VN - KHÁCH SẠN 3* 

21, 28/12/2020

5.990K

3N2Đ

Hà Nội

43

HVU07 - CON DAO 3N - QH (HN&HP) - Grouptour - VN - KHÁCH SẠN 3*

16, 23/11/2020

5.900K

3N2Đ

Hà Nội

40

HVU07 - CON DAO 3N - QH (HN&HP) - Grouptour - VN - KHÁCH SẠN 2*

16, 23/11/2020

5.690K

3N2Đ

Hà Nội

39

An tâm tận hưởng kì nghỉ hoàn hảo cùng Happy Vivu

SIÊU THỊ COMBO TOUR DU LỊCH SỐ 1 VIỆT NAM

Khách hàng tiêu biểu

Đối tác tiêu biểu

Khách hàng nói về chúng tôi

Trưởng phòng HR Tập đoàn Hyndai Thành Công 

Chị Bích Liên

“Tiện lợi tuyệt vời” – Cảm ơn em Hoàng Dũng đã chụp ảnh rất có tâm cho cả nhà, giúp mọi người lưu lại được nhiều khoảnh khắc đẹp ở vùng đất đáng yêu này! Cảm ơn em Mừng Béo cùng Happy Vivu đã có 1 tour bổ ích, hợp lí, ăn ngon – ngủ tốt cho cả đoàn. Cảm ơn các chị em Thuỷ, Thu, Mai, Trang Pham, Bích yêu quý & xinh đẹp đã đồng hành, chia sẻ để mình cảm thấy chuyến đi được trọn vẹn của 4 từ mãn nhãn + hạnh phúc!

Chị Minh Trang

“Rất hài lòng” – Chào Hằng! Chuyến đi Nha Trang vừa qua rất thành công. Cám ơn em và Công ty có được những dịch vụ tốt nhất để khách hàng có cơ hội được trải nghiệm. Chúc Happy Vivu luôn gặt hái được nhiều thành công và có được nhiều khách hàng hơn. Hẹn gặp lại team trong thời gian tới. Một lần nữa cám ơn!

Techcombank CN Đông Đô

Chị Mai Liên

“Hỗ trợ nhanh chóng” Là người bận rộn tôi không có nhiều thời gian để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cùng gia đình. HVU đã giúp tôi thực hiên tất cả việc đó vì gói của các bạn đã bao gồm cả vé máy bay lẫn phòng khách sạn. Không những thế còn giúp tôi tiết kiệm 1 khoản kha khá. Nhân viên của HVU thì rất nhiệt tình và hiểu biết về du lịch, cám ơn các bạn rất nhiều.

Tập đoàn dược phẩm An Hưng

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NGAY

*Ưu đãi áp dụng khi đặt từ 2 khách trở lên

Hotline: 0983 124 685

Chỉ còn 49 Tour

Hỗ trợ 1 - 1 cho toàn bộ khách đặt dịch vụ trong quá trình đi tour

Không giới hạn thời gian lưu trú từ 01.11.2020 đến 31.12.2020

Thời gian ưu đãi

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

1000+ người đã đăng ký

CÔNG TY TNHH TM & DL GLOBAL WINGS VIỆT NAM

Hotline: 0918 827 804

Email: support@happyvivu.com 

Địa chỉ: Tầng 4, AZ Sky Tower, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Nhân viên tư vấn sẽ liên lạc hỗ trợ quý khách trong thời gian gần nhất. Cảm ơn quý khách đã đặt dịch vụ!